Agnieszka Meller - ZnanyLekarz.pl

Agnieszka Meller

Neurolog

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ukończone 2010r.

Od 2011 r. pracownik Katedry i Kliniki Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

2017 r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych za badania naukowe w zakresie chorób naczyniowych mózgu. Tytuł pracy „Analiza ekspresji genów na poziomie mRNA oraz stężenie osoczowego endoteliny 1-2-3 u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu leczonych rekombinowanym aktywatorem plazminogenu” Obecnie kontynuuje prace dydaktyczną prowadząc zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego. Jestem autorem oraz współautorem licznych prac naukowych z zakresu chorób neurologicznych.

Posiadam tytuł specjalisty neurologa oraz ukończyłam liczne kursy w zakresie elektroencefalografii (eeg) w Ośrodku Kształcenia Medycznego w Milanówku (kurs zatwierdzony przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologiczne). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Neurofizjologicznego.

Zajmuję się leczeniem:

  • padaczki
  • bólu głowy
  • bólami kręgosłupa
  • zawrotami głowy
  • stwardnieniem rozsianym
  • migreną
  • ambulatoryjną opieką pacjentów po udarze mózgu

Przyjmuję w piątki od godz. 15:00 - 17:00. W lutym 21 i 28.

Cena wizyty: 170 zł.